KAPSAMLI CHECK-UP PAKETLERİ

Ana Sayfa / KAPSAMLI CHECK-UP PAKETLERİ

KAPSAMLI CHECK-UP PAKETLERİ

KAPSAMLI ERKEK SAĞLIĞI CHECK-UP KAPSAMLI KADIN SAĞLIĞI CHECK-UP
   
Dahiliye Muayenesi Dahiliye Muayenesi
Üroloji Muayenesi Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Muayenesi Ağız ve Diş Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi Göz Hastalıkları Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi Kardiyoloji Muayenesi
Tüm Batın USG Genel Cerrahi Muayenesi
Akciğer Grafisi Tüm Batın USG
Transtorasik Mamografi (40 Yaş Üstü)
Ekokardiyografi Meme USG (40 Yaş Altı)
Eforlu EKG Kemik Dansitometresi (40 Yaş Üstü)
Trioid USG Akciğer Grafisi
EKG Transtorasik
Glukoz Ekokardiyografi
Tam Kan Sayımı Eforlu EKG
Tam İdrar Analizi Trioid USG
Üre EKG
Kreatinin Glukoz
PSA Serbest Tam Kan Sayımı
PSA Total Tam İdrar Analiz
ALT HbA1c
AST Ürik Asit
RF (RomatoidFaktör) CRP
AFP Smear Testi
CEA Üre
CA19-9 Kreatinin
CA125 ALT
CA15-3 AST
TSH AFP
HbsAg CA 19-9
Anti Hbs CEA
Anti HCV CA 125
Anti HIV CA 15-3
Trigliserit TSH
Total Kolestrol HbsAg
HDL Kolestrol Anti Hbs
LDL Kolestrol Anti HCV
Sedimantasyon Anti HIV
Gaitada Gizli Kan Trigliserit
B-12 Total Kolestrol
Ürik Asit HDL Kolestrol
CRP LDL Kolestrol
HbA1c Sedimantasyon
D25 Vitamin Gaitada Gizli Kan
  B-12
  D25 Vitamin
  RF (Romatoid Faktör)

444 2 999