GENEL SAĞLIK CHECK-UP PAKETLERİ

Ana Sayfa / GENEL SAĞLIK CHECK-UP PAKETLERİ

GENEL SAĞLIK CHECK-UP PAKETLERİ

GENEL SAĞLIK CHECK-UP / KADIN GENEL SAĞLIK ERKEK CHECK-UP
   
Dahiliye Muayenesi Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi Üroloji Muayenesi
Ağız ve Diş Muayenesi Ağız ve Diş Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi Göz Hastalıkları Muayenesi
Tüm Batın USG Tüm Batın USG
Mamografi (40 Yaş Üstü) PSA (40 Yaş Üstü)
Meme USG (40 Yaş Altı ) Glukoz
Akciğer Grafisi İnsülin Direnci
EKG Tam Kan Sayımı
Smear Testi Tam İdrar Analizi
İnsülin Direnci Üre
Glukoz Kreatinin
Tam Kan Sayımı ALT
Tam İdrar Analizi AST
Üre TSH
Kreatinin Trigliserit
ALT Total Kolestrol
AST HDL Kolestrol
TSH LDL Kolestrol
Trigliserit Sedimantasyon
Total Kolestrol Gaitada Gizli Kan
HDL Kolestrol Akciğer Grafisi
LDL Kolestrol EKG
Sedimantasyon  
Gaitada Gizli Kan  
B-12  
D25 Vitamin  

444 2 999