Kalite Çalışmaları

Ana Sayfa / Kalite Çalışmaları

Kalite Çalışmaları

Hastanemizdeki kalite çalışmaları, yönetimin ve bölüm kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane doğrultusunda yürütülmektedir.

Sağlıkta Kalite Standartlarına göre her bir bölüm için kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir;

 

 

 1. Kurumsal Hizmetler
 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk

 

 1. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler
 • Hasta Deneyimi
 • Hizmete Erişim
 • Yaşam Sonu Hizmetler
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

 

 1. Sağlık Hizmetleri
 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Transfüzyon Hizmetleri
 • Radyasyon Güvenliği
 • Acil Servis
 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • Doğum Hizmetleri
 • Biyokimya Laboratuvar
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 

 1. Destek Hizmetler
 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

 

 1. Gösterge Yönetimi
 • Göstergelerin İzlenmesi
 • Bölüm Bazlı Göstergeler
 • Klinik Bazlı Göstergeler

 

Komitelerimiz

Bölüm kalite sorumlularının katılımıyla yıl içinde belli periyotlarla aşağıdaki komitelerimiz toplanmaktadır:

  1. İdari Ve Tıbbi Hizmetler Kurulu
  2. Disiplin Kurulu
  3. Tıbbi Etik Kurul
  4. Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
  5. İlaç Yönetim Komitesi -Akılcı İlaç Ekibi
  6. Transfüzyon Merkezi Komitesi -Hemovijilans Sorumlu Ekip
  7. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
  8. Hasta Güvenliği Komitesi
  9. Labotuvar Verimlilik Ekibi
  10. Hasta Hakları Ve Hasta Memnuniyeti Komitesi
  11. Eğitim Komitesi
  12. Tesis Güvenliği Komitesi
  13. Radyasyon Güvenliği Komitesi
  14. Tıbbi Kayıt Ve Dokümantasyon Komitesi
  15. Acil Durum Ve Afet Yönetimi Ekibi
  16. Bina Turu Ekibi
  17. Palyatif Bakım Ekibi
  18. Nütrisyon Destek Ekibi
  19. Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
  20. Acil Kod Yönetimi Ekibi

 

Güvenlik Raporlama Sistemi

Hastanemizde;

 • Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak
 • Bu olayları izlemek

 

 • Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik Güvenlik Raporlama Sistemi kurulmuştur.

 

Gösterge Yönetimi

Hastanede ölçüm sistematiği ve kültürünü geliştirmek ve uluslararası alanda kullanılan ortak göstergeleri takip etmek suretiyle, kıyaslama ve işbirliği imkânlarını oluşturarak, kalitenin sürekli

geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Gösterge Yönetimi Sistemi kurulmuştur. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Klinik Bazlı ve Bölüm Bazlı olmak üzere tüm göstergeler, hastane bilgi yönetim sisteminin de desteğiyle takip edilmektedir. Takip edilen göstergelerde hedef eşik değerinde sapma tespit edildiğinde ilgili bölüm ile PUKO ( Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al ) İyileştirme çalışmaları planlanıp, uygulanmaktadır.

 

Fiziksel Alan Denetimleri

Hastanemizde; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları

yapılmaktadır.

Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde

tanımlanmıştır.

Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

 

Öz değerlendirme Süreci Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında, hastanemizde yılda en az 1 defa öz değerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

 • Öz değerlendirme ekibi; bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumlularından oluşmaktadır.
 • Öz değerlendirme (iç denetim), Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 defa yapılır.
 • Öz değerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.
 • Öz değerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm bölümler, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.

 

*Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane Setinden yararlanılmıştır.

444 2 999