Bizden Haberler

Ana Sayfa / Bizden Haberler

Kalp Sağlığınız Bize Emanet!

Makaleyi Yazan: Uzm. Dr. Corç Baytaroğlu

Makale Tarihi: 15 Nisan 2019

Hastanemiz kardiyoloji bölümümüzde kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet vermekteyiz. Anjio labaratuvarı ve Koroner Yoğun Bakım ünitesinde rutin günlük uygulamaların yanında özellikle acil şartlarda gelen hastalara 24 saat hizmet vermektedir.

Dünyada ve ülkemizde en çok ölümlere sebep kalp ve damar hastalıklarıdır. Kardioloji ünitemizde, kardiyak hastalıkların tanısı için ekokardiyografi, eforlu ekokardiyografi, transözafagel, efor testi (treadwill test), holter monitörizasyonu yöntemleri kullanılmakta olup ayrıca koroner arter hastalıklarının tanısında 128 kesitli Koroner BT Anjiyografi tercih edilmektedir.  

Hastanemizde, akut miyokart enfaktüsü ve akut stroke (inme) tanılı hastalarımız için acil invazif girişim yöntemlerini uygulamaktayız. Koroner arter hastalarında  stent/anjiyoplasti, periferik anjiyografi ve periferik anjiyoplasti/stent, ritim  bozukluğu olan hastalarda pil, ICD ve CRT-D tedavileride başarı ile yapılmaktadır.  

Ayrıca kardiyloji ve kardiyovasküler cerrahi ekibi ile birlikte torakal abdominal  anevrizmalar için endovasküler girişim yöntemleri de hastanemizde başarılı olarak uygulanmaktadır. 

Hastalarımız için 7/24 saat işleyen koroner yoğun bakım ünitemiz mevcuttur.  

7/24 saat işleyen  anjiyo labaratuvarımızda, akut  miyokart  enfaktüsü ve akut  stroke (inme) vakalarına başarı ile müdahale edebilmekteyiz.

Erişkin Kardiyolojisi bölümümüzde; hipertansiyon, romatizmal kalp-kapak hastalıkları, kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği gibi hastalıkların teşhis, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

444 2 999