Tıbbi Birimler

Ana Sayfa / Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji

Dünyada ve ülkemizde en çok ölümlere sebep kalp ve damar hastalıklarıdır. Kardioloji ünitemizde, kardiyak hastalıkların tanısı için ekokardiyografi, eforlu ekokardiyografi, transözafagel, efor testi (treadwill test), holter monitörizasyonu yöntemleri kullanılmaktadır.

Hastanemizde, akut miyokart enfaktüsü ve akut stroke (inme) tanılı hastalarımız için acil invazif girişim yöntemlerini uygulamaktayız. Koroner arter hastalarında  stent/anjiyoplasti, periferik anjiyografi ve periferik anjiyoplasti/stent, ritim  bozukluğu olan hastalarda pil, ICD ve CRT-D tedavileride başarı ile yapılmaktadır.  

Ayrıca kardiyloji ve kardiyovasküler cerrahi ekibi ile birlikte torakal abdominal  anevrizmalar için endovasküler girişim yöntemleri de hastanemizde başarılı olarak uygulanmaktadır. 

Hastalarımız için 7/24 saat işleyen koroner yoğun bakım ünitemiz mevcuttur.  

7/24 saat işleyen  anjiyo labaratuvarımızda, akut  miyokart  enfaktüsü ve akut  stroke (inme) vakalarına başarı ile müdahale edebilmekteyiz.

Erişkin Kardiyolojisi bölümümüzde; hipertansiyon, romatizmal kalp-kapak hastalıkları, kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği gibi hastalıkların teşhis, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Doktorlar

Bu Birime Bağlı Doktorlar

444 2 999