Tıbbi Birimler

Ana Sayfa / Çocuk Psikoloji

Çocuk Psikoloji

Çocuk Psikoloji

Sağlık fiziksel, ruhsal boyutları ile ayrılmaz bir bütündür ve birbirini etkiler.Akıl-beden ve ruh sağlığımız ilişki içerisindedir.Ruh sağlığı genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ruh sağlığı, bireyin kendisiyle çevresini oluşturan kişilerle ve toplumla barış içinde olması; denge, düzen ve uyum sağlayabilmesi için gerekli çabayı sürdürebilmesidir. Psikolojiyi sadece akli hastalıkların tedavisi kapsamı sınırları içerisinde düşünmemek gerekir. Çocukluk döneminde sağlık, yaratıcılık, akademik başarı, mutluluk beden sağlığının yanında psikolojik açıdan sağlıklı olmayı gerektirir. Çocukların psikolojik durumları önemsendiğinde ve takip edildiğinde okul koridorlarından, mahalle sokaklarına kadar doyum, mutluluk ve başarı sağlanacaktır. Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan problemlerinden bir tanesi kaygı problemleridir. Buna duygusal olarak huzursuzluk hali olarakta adlandırılabilir. Korku, sıkıntı, kötü bir şey olacakmış endişesine eşlik eden bir bunaltı duygusudur. Çocuklarda bu durum, akademik zorlanma, özgüven problemleri, sosyal olarak içe çekilme, fobiler, takıntılara sebep olabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, Dil ve konuşma bozuklukları, Enkoprezis ( KAKA KAÇIRMA ), Enürezis (çiş kaçırma) gibi problemler çocukluk döneminde yaygın olarak görülmektedir. Çocukluk döneminde yaşanılan ruhsal sıkıntılar, tedavi edilmediğinde yetişkinlik yaşantısını etkileyecek bir takım olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Yetişkinlerin yaşamla ve insanlarla uyum içinde olabilmesi kendi çocukluk yıllarında edindikleri hislerle mümkündür. Her insanın özü, kendi çocukluğudur. Çocuk için yapılabilecek en büyük iyilik, onun çocukluğunu yaşamasına fırsat vermektir.

Çocukluk dönemindeki problemlerin tanı ve tedavisinde bir takım psikometrik değerlendirmeler yapılmaktadır.Psikolojik testler, bireylerin yetenekleri, becerileri, performansları, güdüleri, tutumları, savunmaları hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır.  Sağlıklı bir sonuç alabilmek için testin standardizasyonunun yapılmış, normlarının saptanmış, güvenilir ve geçerli olması gerekir. Diğer önemli gerekçe ise bu testlerin eğitimini alan yetkin uzman psikologlar tarafından yapılmasıdır.

 

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

CAT

Kişinin düşünce, duygu, davranış ve motivasyonlarına dair bilgi veren projektif bir testtir. Bireyin aile ve kişilerarası ilişkileri ile ilgili yorum yapmayı sağlar. CAT’ nin amacı çocukların kişiliğin altında yatan dinamiklere ulaşmak, temel çatışmaları, dürtüleri ve  uyuşmazlıkları belirlemektedir. Resimler hayal gücünü verimli biçimde uyarır. Terapi sürecinde hasta daha yakından tanınır; kişinin başetme becerileri, çatışma çözme yöntemleri, savunmalarını kısacası   kişilik yapılanmasının anlaşılmasında önemli rol oynar.

Wisc-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)

WISC-R, bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır

Belirli bilişsel alanlardaki zihinsel işlev görmeyi (intellectual functioning) temsil eden alt testler ve bu alt testlerin dönüştürülmüş puanları ile genel zihinsel yeteneği temsil eden dönüştürülmüş puanların da hesaplanmasını sağlamaktadır.Çocukların farklı alanlarda becerileri değerlendiren farklı alt testten oluşmaktadır.Uygulama süresi ortalama 60-120 dk olarak öngörülmekte ve kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir.Uygulama sonucunda ise, ölçüm uygulanan kişinin ilgili beceri alanlarına dair güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlar ortaya çıkarılmakta, klinik ortamda planlanacak destek programı için zengin bir veri sağlamaktadır.

Gesell Gelişim Figürleri Testi

3-7 yaş arasında yer alan çocuklara uygulanan bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel bellek, el göz koordinasyonu ve  kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesine ve değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

Teste kolaydan zora doğru sıralanmış 7 ana şekilden oluşur. Çocuklardan kısa bir süreyle gösterilen şekilleri bellekte tutarak aynılarını çizmeleri istenmektedir. Çizilen şekiller puanlanarak değerlendirme yapılır. Toplam puan çocuğun gelişim düzeyini göstermektedir

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Çocuğun okula uyum sağlaması için fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim açısından belirli bir düzeyde olmalıdır.

Metropolitan okul testi 5 ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir performans testtir. Bu teste okula yeni başlayacak öğrencilerin birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazır olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

Test bireysel olarak uygulanmakta olup uygulanma süresi 24 dakikadır. Kelime anlama, cümleler genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Görsel algıları değerlendirmeye yardımcı olan, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir performans testidir. Bir kağıt kalem yapılan bir test olan frostig görsel algı testi 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanabilmekte ve yaklaşık olarak 35 - 45 dakika sürmektedir. Test el göz koordinasyonu, şekil zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekan konum algısı, mekan ilişkilerinin algısı gibi görsel algılamanın beş farklı alanını incelemektedir.

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Çocukların dil, bilişsel, ince ve kaba motor becerileri, sosyal beceri, öz bakım becerilerini değerlendirmek amacı ile anneden, aileden veya çocukla ilgili kişilerden alınan bilgilere doldurulan bir gelişim testidir. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında objektif bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir envanterdir.

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulan testin süre sınırlandırılması yoktur.  Test, çocuğun gelişim alanlarında takvim yaşına göre ne kadar geri ya da ileri olduğunu ayrıntılı olarak belirleyebilme olanağı verir. Envanter gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebeklerin ve çocukların erken  dönemde tanınması ve kendileri için gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlamaktadır

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon ve küçük kas becerileri gelişimi hakkında bilgi veren bir performans testidir.

5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır. Toplam 9 şekilden oluşan bir kağıt kalem testidir. Zaman sınırlaması yoktur.

Her şekil çocuğa sırayla gösterilir ve şeklin kağıda  kopya edilmesi istenir. Puanlama çocuğun çizdiği şekillerdeki hatalara bakılarak yapılır. Çocuğun bilişsel düzeyi, okul başarısı, görsel motor performans, nörolojik bozulma, yürütücü işlevlerde bozulmaya ilişkin bilgiler elde edilebilmektedir.

Peabody Resim Kelime Testi

2-12 yaş arasındaki çocuklara dil gelişimi ölçmek amacıyla uygulanan bir performans testidir

Teste resimlerle kelime gelişimini ölçmeyi amaçlayan sorular vardır. Teste süre sınırı yoktur. Her karta 8 resim bulunmaktadır. Çocuktan kendisine söylenen kelimeye uygun resmi göstermesi istenir.  Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı bulunur.

Porteus Labirentleri Testi

7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.

Test yaş aralıklarına göre belirlenmiş çeşitli zorluk derecesindeki 12 labirent karttan oluşmaktadır. Verilen yönergeler doğrultusunda labirentlerin doğru şekilde çözülmesi temeline dayanır. Performansa dayalı bir testtir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Doktorlar

Bu Birime Bağlı Doktorlar

444 2 999